logo Dynamic Personal Coaching

 

Missie

Dynamic Personal Coaching wil jongvolwassenen, volwassenen en hun directe omgeving 24/7 ondersteunen. Optimale ontwikkeling, functioneren en kwaliteit van leven zijn onze doelen, met uiteindelijk een zo zelfstandig mogelijk leven voor onze cliënten. We bereiken die doelen vanuit een kleinschalige, zorgzame, eigenzinnige en realistische benadering zonder bureaucratisch ‘geneuzel’.

Diensten

  • Kleinschalig wonen (dag- en nachtstructuur)
  • Ambulante woonbegeleiding van cliënten die zelfstandig wonen
  • Ondersteuning en begeleiding bij post en financiën
  • Begeleiding bij school, opleiding, sport en vrije tijd en/of werk
  • Begeleiding van cliënten die te maken hebben met moeilijke gesprekken
  • Organisatie en bijhouden van huishouding
  • Stimuleren en adviseren bij opbouw van sociaal netwerk.
  • Aanleren van vaardigheden op gebied van wonen, werken, huishouden, scholing financiën en gedrag.
  • Wij richten ons op cliënten met een Persoon Gebonden Budget (PGB). Om de eenvoudige reden dat de cliënt zo zijn eigen zorg kan kiezen. Hij kiest dus ook duidelijk voor de werkwijze van Dynamic Personal Coaching. Meer informatie over een PGB vindt u op www.persaldo.nl