logo Dynamic Personal Coaching

 

Visie

We staan dicht bij onze cliënten. Heel dicht zelfs. Te vaak hebben we praktijkvoorbeelden gezien waarin cliënten niet goed werden begeleid. “Pappen en nathouden” past ons niet. Dynamic Personal Coaching wil hulpvragen boven tafel krijgen en echte oplossingen zoeken én vinden. Samen met onze cliënten. We investeren energie en vragen hetzelfde aan onze cliënten. Passief op de bank hangen met een joint? Gamen, chillen of nutteloos op straat rondhangen? Wij denken niet dat dat leidt tot ontwikkeling en meer zelfstandigheid. Daar spreken we onze cliënten helder en duidelijk op aan. We werken samen. Hard, helder en met een resultaat in ons achterhoofd.

Werkwijze intern kleinschalig wooninitiatief

Dynamic Personal Coaching biedt maatwerk. Iedere cliënt uniek is en we willen niemand in een hokje duwen omdat dat ons eigen gemak zou dienen.

 • Intakegesprek. Hier inventariseren we ook de hulpvraag.
 • Na een positief intakegesprek, plaatsen we de cliënt direct in een woongelegenheid van Dynamic Personal Coaching.
 • Start van het Dynamic leertraject vanaf dag één.
 • Na een proeftijd van twee maanden huurt u zelfstandig een kamer binnen het kleinschalig wooninitiatief.
 • Uitvoering van het hulpverleningsplan (opgesteld in samenspraak met de cliënt)
 • Een aantal evaluaties per jaar om voortgang en eventuele progressie te bespreken.
 • Bij een positief resultaat van ons leertraject, volgt begeleiding naar een zelfstandige woning.
 • Keuze voor nazorg en/of begeleiding van Dynamic, voor de stabiliteit van de cliënt.
 • Werkwijze ambulante woonbegeleiding

Werkwijze extern (ambulante woonbegeleiding)

 • Intakegesprek. Hier inventariseren we ook de hulpvraag.
 • U woont zelfstandig (of bent inwonend).
 • Zodra de beschikking binnen is vanuit de WLZ of WMO start de begeleiding.
 • Uitvoering van het hulpverleningsplan (opgesteld in samenspraak met de cliënt)
 • Een aantal evaluaties per jaar om voortgang en eventuele progressie te bespreken.