We willen graag goed werk leveren. Dat betekent ook dat we onze grenzen kennen en alleen ondersteuning geven aan cliënten in de regio Hart van Brabant (Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze-Rijen, Dongen, Oisterwijk, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden).
Met een PGB voor: 

• Psychiatrische problemen 
• Psychologische problemen
• Een licht tot matig verstandelijke beperking

We geven ondersteuning bij:

Wonen
• Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd

Financiën
• Financien zijn op orde
• Administratie is op orde

Regie op eigen leven
• Psychische stabiliteit
• Is in staat om de activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren

Gezin en huiselijke relaties
• De leden van het huishouden gaan goed met elkaar om
• Er is een gezond opvoed- en opgroeiklimaat

Sociaal netwerk
• Het netwerk is versterkt
• Het netwerk is ondersteunend en/of ontlast


We verwachten dat cliënten actief meewerken aan onze begeleiding. (zie onze algemene voorwaarden)


Dynamic Personal Coaching kan helaas geen ondersteuning geven aan cliënten:
• met een indicatie anders dan een WLZ indicatie t/m VG04.
• die complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) nodig hebben.
• verpleegkundige zorg nodig hebben.
• die totaal gedesoriënteerd zijn in tijd, plaats en persoon.
• met claimend gedrag die 1-op-1 begeleiding nodig hebben.
• met actieve psychoses
• met ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen.
• niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.

 

over ons bottom

bottom

Zelfstandig wonen?


  • Studio’s inclusief begeleiding

    Studio’s inclusief begeleiding

    Dynamic Personal Coaching kan een cliënt een studio aanbieden om (begeleid) zelfstandig te wonen. Naast onze individuele begeleiding krijgt een cliënt ook ondersteuning van een woonbegeleider (meestal in de avonduren). De woonbegeleider is het eerste aanspreekpunt en ondersteunt in praktische zaken. Wilt u meer weten?

    Neem dan contact met ons op.